Povečajmo urejenost in učinkovitost za boljše življenje

Narava zna biti za človeško dojemanje, ki je navajeno na nadzor nad stvarmi, precej kruta. In takšno se nam lahko zdi tudi dejstvo, da vse, kar ni dovolj učinkovito v svojem delovanju ali načinu življenja, slej ko prej izumre. Ali pa se spremeni v tolikšni meri, da zviša svojo učinkovitost, zmanjša entropijo in si s tem »prisluži« nadaljnji razvoj.

V preteklosti je bilo učinkovito gibanje za človekovo preživetje v tekmovalnem okolju narave ključno, danes pa smo življenjsko okolje toliko prilagodili svojim potrebam, da temu ni več tako.

Narava nas preko občutkov sili v večanje reda in učinkovitosti

A v našem evolucijskem sistemu je potreba po učinkovitem in urejenem gibanju še vedno močna, zato pomanjkanje tega občutimo kot negativno preko bolečine, napetosti, frustracije, tesnobe ali jeze. Nasprotno pa nam urejeno in učinkovito gibanje prija, nas pomirja in v njem uživamo. Daje nam občutek zadovoljstva, samozavesti in sproščenosti.

Takšnih občutkov ne zbuja samo urejeno gibanje, ampak tudi red na drugih področjih življenja. Kadar čutimo, da smo vse postorili, smo veliko mirnejši in bolj sproščeni ter sposobni uživati, kot takrat, ko vemo, da imamo za postoriti še en kup zadev, a nam zmanjkuje časa. Počutimo se, kot da so stvari okrog nas preveč zapletene, da ne znamo boljše in da nam vse uhaja iz rok. Občutki, ki jih vsi poznamo, a se morda ne zavedamo, od kod izvirajo.

V tempu današnjega vsakdana, ko je vse preveč opravkov in zahtev okolja, časa pa vedno premalo, niti ni čudno, da se toliko ljudi počuti izgubljene, napete, frustrirane in tesnobne. Poleg tega pa vsa ta kronična napetost vodi v kronične bolečine, ki nam jemljejo še več energije in pozornosti. Manjša se sposobnost ustvarjanja reda v kaosu vseh občutkov in pritiskov. In spirala se zavrti.

Preko učenja gibanja do boljšega delovanja v vsakdanu

Zato je pri izvajanju AEQ vaj® pomembno razumevanje, kaj je namen in cilj takšnega pristopa. Glavna pozornost je na povečevanju učinkovitosti in urejenosti gibanja skozi zavestne ponovitve. Tako imamo možnost opazovati, kakšno je trenutno stanje in spremeniti (izboljšati), kar nam ni všeč. Na kratko – učimo se gibati bolj urejeno in učinkovito. Ko to znamo, se izboljša razmerje med vloženim trudom in dobljenim rezultatom. Z enako ali manj vložka torej opravimo več in bolj kakovostno.

Počasi se tako začne vračati občutek, da znamo boljše urejati obveznosti in se ne počutimo več tako nemočne. Kar je bilo za nas prej preveč zahtevno (komplicirano), postaja vse bolj v dometu tega, kar znamo in zmoremo urediti. Tako iz kompliciranega postane kompleksno – slednje je zapleteno, a vseeno ne prezahtevno za nas, zaradi višje stopnje reda in učinkovitosti znotraj nas.

Neprestano povečevanje reda in učinkovitosti delovanja nam omogoča, da občutimo, kako rastemo in se razvijamo. Ko se učimo soočati se z vedno zapletenejšimi izzivi, ki pa so znotraj našega dometa zmožnosti, nas to napolni s samozavestjo in užitkom.

Vsak razvoj terja svoj čas

Nasprotno pa bi se počutili precej nezadovoljni in ne dovolj dobri, če bi želeli narediti prevelik preskok ali prehiter napredek. Navaden delavec v podjetju, ki bi nenadoma postal direktor, bi se precej težko spopadel z izzivi novega položaja. Precej verjetno je, da bi se počutil precej izgubljenega, nemočnega in napetega, saj učinkovitost njegovega delovanja ni dovolj visoka za soočanje s tako kompleksnimi problemi.

Če pa bi ta delavec za premik na direktorsko funkcijo porabil 10 let vztrajnega razvoja, rasti in povečevanja svojega znanja, bi se po »ustoličenju« najbrž počutil precej udobno, pripravljenega na delo in veliko samozavestnejšega.

Vsak razvoj torej terja čas in postopnost. Učenje AEQ metode® in redno, vsakodnevno izvajanje AEQ vaj® nam omogoča postopno poglabljanje našega znanja in občutenja telesa ter zvišuje povezanost med zavestjo, podzavestjo in telesom. To nam omogoči boljše razumeti, kje nam manjka učinkovitost; torej kje je naše razmerje med vloženim in dobljenim slabo.

Kompetentnost prinaša zadovoljstvo in užitek

Skozi usklajevanje podaljševanja in krajšanja mišic, boljšega čutenja in povečane povezanosti telesa v celoto, spoznamo tudi način, kako lahko razmerje vloženo-dobljeno postopoma izboljšamo. To znanje in miselnost pa prenašamo tudi na druga področja našega življenja in s tem postajamo modrejši in zrelejši.

V učinkovitejšem in bolj urejenem gibanju, vedenju in življenju veliko bolj uživamo, smo sproščeni in se ga rajši lotevamo. To pa je tudi glavna nagrada za naš vloženi čas, energijo in pozornost.

(Povzeto po učbeniku za učitelja AEQ metode® 1. stopnje, Aleš Ernst)