Svoboda gibanja

Nauči se zavestnega in svobodnega gibanja

Izstopi iz okvirjev ter naučenih norm in vzorcev, ki jih izvajaš avtomatično in povsem brez zavedanja. Nauči se poslušati in samostojno raziskovati lastno telo in gibanje skozi vadbo.

Kaj je to

Svoboda gibanja je pristop k vadbi gibanja in dihanja, ki temelji na uporabi gibalnih nalog, katerih glavni namen je proces učenja in odkrivanja, kako jih izvesti s čim manj vloženega truda (učenje učinkovitosti). Pri tovrstni vadbi torej ne izvajaš neskončnega števila ponovitev enih in istih vaj in gibov, ampak ti je ves čas predstavljen nek nov izziv, ki ga še ne obvladaš.

Tako se izvedba ves čas spreminja in prilagaja. Vsakič, ko nalogo uspešno in učinkovito izvedeš, se premakneš na naslednjo, kompleksnejšo in zahtevnejšo. Takšna vadba zato ni nikoli rutinska in suhoparna, ampak je vsaka enota poseben izziv, priložnost za učenje, napredek in zabavo.

Cilji pristopa

V procesu neizogibno trčiš ob svoje šibke točke in neravnovesja, ki jih potem naslovimo in odklenemo naslednjo stopnjo razvoja. Vadba posledično čisto naravno odpravlja pomanjkljivosti, bolečine in poškodbe.

Gibanje v takšnem okolju s sabo nosi tudi najlepši in največji namen – zbuditi veselje do telesa in gibanja, odkriti drugačen način vadbe, ki ni suhoparen in v katerem se lotevaš gibanja z navdušenjem in strastjo ter uživaš v procesu. Povečanje moči, gibljivosti, koordinacije, ritma, boljše čutenje telesa in nenazadnje boljši izgled so tako zgolj dobrodošel stranski produkt nečesa, kar delaš z užitkom.

Delavnice. Predavanja. Vadbe. Programi.

Aktualno dogajanje

O učitelju

S teboj bom Nace

Po izobrazbi sem sicer magister kineziologije in učitelj AEQ metode 1. stopnje, po duši pa gibalec in raziskovalec življenja. Večni učenec življenja, a svoje poslanstvo čutim v poučevanju drugih.

Nekdaj nogometaš, kasneje trener mladih nogometašev, kondicijski trener profesionalnih športnikov ter osebni trener profesionalnih in rekreativnih športnikov.

Vse bolj pa kot svoje področje delovanja čutim raziskovanje in poučevanje celostnega in zavestnega gibanja, moči dihanja, terapevtsko delo in preplet gibanja z duhovnostjo, osebno rastjo.