Svoboda gibanja

Sprememba je mogoča. S pravim vodstvom, vztrajnim delom, in dviganjem čustvene zrelosti.

Človek ni fikus – kamor ga postaviš, tam pač stoji. Imamo možnosti premikanja, spreminjanja in vplivanja na okolje. Samo naučeni smo bili, da smo nemočni.

Z učenjem skozi delo na telesu, dihanju in dviganju čustvene zrelosti začnite stopati v svojo moč in se naučite reševati svoje težave.

Da bi zaživeli boljše, svobodno in smiselno življenje.

Celosten pristop

Svoboda gibanja je bila sprva usmerjena “zgolj” v poučevanje in izboljševanje gibanja. A dlje kot sem raziskoval in več kot sem znal, bolj mi je začelo postajati jasno – če se želim še naprej izboljševati v svojem gibanju, počutju in zdravju, moram začeti naslavljati tudi svojo čustveno in odnosno plat.

Od tu se je zgodba peljala vedno bolj v pristop, ki danes temelji na telesu, gibanju in dihanju kot na orodjih, s katerimi se učimo urejati svoje življenje. Postajati zrelejši, bolj sposobni reševati svoje težave in spreminjati svoje odnose. Do sebe in okolice. In na ta način urejati vse tiste kronične in trdovratne težave, ki nam jih telo tako zelo objektivno kaže – od bolečin do preutrujenosti in izgorelosti, avtoimunskih stanj, pomanjkanja energije, nezadovoljstva, čustvenih izbruhov, anksioznosti in še in še…

Cilji pristopa

Da zadevo najprej poenostavim, bi v grobem lahko izpostavil dva glavna cilja, ki ju zasledujem s svojim delom:

  • odpravljanje kroničnih telesnih težav, stanj in bolečin;
  • izboljševanje odnosov;

…kar gre itak z roko v roki.

A dogaja se še toliko drugega, ko ljudje vstopijo v proces učenja in se podrobneje spoznajo z uporabo AEQ vaj® in AEQ dihanja®. Kmalu namreč ugotovimo, da so dobrobiti veliko bolj razvejane in raznolike. Skozi pristop Svobode gibanja se namreč učimo:

  • večati urejenost delovanja svojega telesa;
  • večati zaznavanje in zavedanje svojih lastnih občutkov;
  • večati zaznavanje in zavedanje tega, kakšen vpliv ima okolje (odnosi, stil življenja, naša preteklost) na naše vedenje in počutje;
  • zmanjševati ujetost v avtomatične odzive, ponavljanje toksičnih vedenj, začaran krog neprijetnih čustev, odnosov in situacij;
  • spreminjati svoje vedenje, dvigati čustveno zrelost in sposobnost delovati kot zrela, odrasla oseba;
  • pravočasno prepoznavati in učinkovito reagirati na težave, da jih rešimo – preden postanejo kronične;
  • vedno bolj prihajati v stik z lastno avtentičnost, svobodo ustvarjanja lastnega življenja in smislom lastnega obstoja.
Delavnice. Predavanja. Vadbe. Programi.

Aktualno dogajanje

Nace Janežič
O učitelju

S teboj bom Nace

Po izobrazbi sem sicer magister kineziologije, učitelj AEQ metode 2. stopnje in AEQ dihanja 1. stopnje, po duši pa raziskovalec življenja in odnosov. Večni učenec življenja, a svoje poslanstvo čutim v poučevanju drugih.

Moje področje delovanja je raziskovanje in poučevanje prepleta čustev, telesa in odnosov. Sem pravi naslov, če se želite naučiti dvigati lastno čustveno zrelost, postati boljši v prepoznavanju in urejanju svojih težav in skozi življenje rasti ter bivati vedno bolj kakovostno, lahkotno, smiselno in opolnomočeno.